MAKLUMAN

KEPADA PEMBELI, DIGALAKKAN UNTUK MENGISI BORANG DI SEBELAH KANAN ANDA UNTUK MENGELAKKAN KEKELIRUAN SEMASA MEMESAN BUKU.

JUGA DINASIHATKAN AGAR MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN POS LAJU (SUDAH BEBERAPA KES HANTAR PAKAI POS BIASA TAPI TAK SAMPAI). SEBARANG PENGHANTARAN POS SECARA BIASA, PIHAK KAMI TIDAK LAGI AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAU MENGGANTKANNYA DENGAN YANG LAIN SEKIRANYA TIDAK SAMPAI ATAU ROSAK DI TENGAH JALAN!

HANYA DENGAN MENAMBAH RM 10.00, INSYA-ALLAH PESANAN AKAN SELAMAT SAMPAI KE TANGAN ANDA!

Wednesday, June 15, 2011

Gagasan Persuratan Baru (Pengenalan & Penerapan) : RM 50.00

Tajuk : Gagasan Persuratan Baru (Pengenalan & Penerapan)
Penulis : Mohd Affandi Hassan, Ungku Maimumah Mohd Tahir, Mohd Zariat Abdul Rani
Penerbit : ATMA UKM
Tahun : 2008
Halaman : 478 m/s

UlasanBuku ini mengemukakan gagasan Persuratan Baru sebagai satu alternatif berbeza dalam kritikan sastera dan penulisan karya kerana kedua-duanya berpaksikan konsep ilmu yang benar, dengan menjadikan konsep taklif sebagai tunjang kritikan dan penulisan kreatif.

Bahagian I menghuraikan beberapa prinsip utama gagasan tersebut, misalnya peranan taklif dalam penulisan kreatif dan keindahan bahasa berasaskan konsep ihsan.

Bahagian II berupa penerapan Persuratan Baru dalam menganalisis dan menilai beberapa buah novel terpilih, dengan memberi tumpuan kepada konsep ruang naratif dan penggunaannya serta penerapan wacana dalam karya kreatif. Keupayaan menerapkan wacana dalam membina karya, diiringi penggunaan unsur cerita yang terkawal, akan menentukan kualiti karya sebagai sebuah hasil seni yang indah dan bermakna.

KANDUNGAN

BAHAGIAN PERTAMA : GAGASAN PERSURATAN BARU - SATU PENGENALAN (Mohd Affandi Hassan)

1. Pendahuluan
2. Beberapa Pandangan Umum
3. Gagasan Persuratan Baru dan Cabaran Intelektual
4. Menghadapi Cabaran Kreatif Abad 21
5. Pengalaman Kreatif Mohd Affandi Hassan
Bibliografi

BAHAGIAN KEDUA : GAGASAN PERSURATAN BARU DALAM ESEI DAN KRITIKAN (Ungku Maimunah Mohd Tahir & Mohd Zariat Abdul Rani)

1. Pendahuluan

2. Lorong Midaq oleh Naguib Mahfouz : Satu Penilaian Menurut Gagasan "Persuratan Baru" Janaan Mohd Affandi Hassan (Ungku Maimunah Mohd Tahir)

3. Salam Maria daripada Perspektif Persuratan Baru (Ungku Maimunah Mohd Tahir)

4. Gender Relations in A. Samad Said's Langit Petang (Ungku Maimunah Mohd Tahir)

5. The Appropriation of Narrative Space in Hikayat Faidah Hanom by Syed Sheikh Al-Hadi and Pujangga Melayu by Mohd Affandi Hassan : A Comparative Analysis (Ungku Maimunah Mohd Tahir)

6. Antara Taklif dan Paksi Naratif : Satu Analisis Terhadap Novel Salina Karya A. Samad Said Berdasarkan Persuratan Baru (Mohd Zariat Abdul Rani)

7. Antara Didaktisisme dan Cerita : Satu Analisis Perbandingan antara novel TIVI oleh Shahnon Ahmad dan Di Bawah Lindungan Kaabah oleh Hamka (Mohd Zariat Abdul Rani)

8. Penggemblengan Paksi Naratif dan Ruang Naratif dalam Panrita karya Arena Wati : Satu Analisis Teks Berdasarkan Persuratan Baru (Mohd Zariat Abdul Rani)

9. Poligami Islam dalam Novel Tok Guru dan Ummi & Abang Sheikhul oleh Shahnon Ahmad : Satu Analisis Teks Berdasarkan Persuratan Baru (Mohd Zariat Abdul Rani)

10. Wacana Seksualiti Insan dalam Novel Pujangga Melayu oleh Mohd Affandi Hassan (Mohd Zariat Abdul Rani)

Biodata Pengarang

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP